Lakhatás a Városban

  • Rengetegen élnek Budapesten egészségtelen, szűkös otthonaikban, miközben lakások ezrei állnak kihasználatlanul. Az ingatlanok árai és bérleti díjai az egekbe kúsztak, az önálló lakás egyre több fiatal számára válik elérhetetlenné. A hajléktalanok kriminalizálása mit sem segít a hajléktalanná válás okain, a fizetésképtelen adósok kilakoltatása pedig egyenesen a hajléktalanok utánpótlásáról gondoskodik
  • Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol a lakhatás alkotmányos jog – és ez a hajléktalanok elhelyezésének szintjén sem börtönviszonyokat, hanem legalább egy zárható szobát jelent. A hajléktalansegítő rendszert ennek szellemében alakítjuk át. Újszerű, lelkiismeretes eszközöket, például olcsó minimállakásokat, közösségi összefogásban megmentett önkormányzati lakásokat, vagy akár úgynevezett lakódobozokat terveztetünk és gyártatunk a hajléktalanok lakhatásának megoldása érdekében. Tudjuk azonban, hogy ez mindössze tűzoltás: a sokféle hátrány, betegség és balszerencse sújtotta emberek nyomorúságát csakis komplex, személyes szociális és egészségügyi gondoskodás enyhítheti.
  • A lakáspolitikában is a kerületek és a főváros minél szorosabb együttműködését szorgalmazzuk. Megpróbáljuk elérni, hogy a kormány a rendelkezésére álló uniós forrásokat minél nagyobb mértékben fordítsa az elöregedett és leromlott lakásvagyon felújítására, a lakóházak energiahatékonyságának javítására.
  • Az elszabadult bérleti díjak legfőbb okozója az Airbnb és a hasonló turisztikai célú szálláshely-szolgáltatások. Nem áll szándékunkban korlátozni ezeket, de azt javasoljuk majd a kormánynak, hogy megfelelő szabályozással juttassa előnyhöz a hosszú távú ingatlan-bérbeadást, illetve csökkentse az ezzel kapcsolatos bürokráciát. A turisztikai célú lakáskiadások esetén elvárjuk, hogy ugyanúgy – vagy hasonló, de ténylegesen alkalmi tevékenység esetében egyszerűsített módon – adózzanak, mint bármelyik törvényes szállásadó. A kormány következetlen adópolitikája nyomán súlyos pénzek hiányoznak úgy a költségvetésből, mint az albérlők tárcájából. Bürokrácia- és adócsökkentéssel minél több Airbnb-szállást kívánunk visszaterelni a hagyományos bérleti piacra – célunk kifehéríteni ezt a szektort. Ha a kedvezőtlen tendenciák nem változnak, készen állunk az Airbnb és a hasonló cégek korlátozására a Nyugat-Európa számos országában bevált gyakorlatot követve. Igyekszünk minden erőnkkel elkerülni azt a dilemmát, hogy az itt élők vagy a turisták szempontjai érvényesüljenek-e, de ha ez nem sikerül, a budapestiek pártjára állunk. 
  • A fővárosnak és a kormánynak közösen kell fellépnie az elszabadult albérletárakkal szemben. Olyan szabályozást, illetve intézményeket kell az albérleti rendszer mögé állítani, mely a tisztességes főbérlőket és a tisztességes albérlőket egyaránt védi. A bérleti díjak szabályozását sem vetjük el, de első körben az üres lakások tulajdonosai számára vonzóvá és átláthatóvá kívánjuk tenni az ingatlan-bérbeadást. Ha nagyobb volna a verseny, az árak is mérséklődnének. Teremtsünk kiszámíthatóságot és biztonságot az albérletben élők számára!

  • Hiszünk a piacban, mert a lakásszükségletet nem lehet pusztán állami erőforrásokból kielégíteni, de hiszünk abban is, hogy az államnak világos szabályokat kell hoznia, és ésszerű adóterhet kell megállapítania. Olyan, biztonságot adó intézményrendszert kell létrehozni, melyben az érintettek gyorsan és kiszámítható módon kapnak segítséget vitás kérdésekben és bonyolult helyzetekben.

  • Nem kívánunk önkormányzati beruházásban bérlakásokat építeni. Egyrészt az állam, az önkormányzat ezekben a beruházásokban mindig rossz gazda: túlárazva ad át rossz minőségű ingatlanokat, melyek jelentős hányada nem a szociálisan rászorulókhoz, hanem a pártok klientúrájához kerül. Másrészt az önkormányzati rendszerben ennek a fedezete sincs már meg.

  • Kölcsönösen kedvező megoldásként olyan járadékprogramot indítunk magányos, rossz szociális helyzetű idősek számára, mellyel egyrészt kiemeljük őket a mindennapos nélkülözésből, másrészt ezért cserében ők az önkormányzatra hagyják a lakásukat, így a lakás idővel bekerül a szociálpolitikai célokat is szolgáló önkormányzati lakásvagyonba.

  • A lakhatási válság megoldására sok bérlakásnak kell piaci alapon felépülnie, s ebben az államnak és az önkormányzatnak egyaránt aktív, támogató szerepet kell vállalnia: kamatmentes hitelt kell adnia, kedvezményes árú telket kell biztosítania a beruházóknak, és olyan szabályozó rendszert kell alkotnia, mely a leendő bérbeadóknak és bérlőknek egyaránt hosszú távú, kiegyensúlyozott környezetet teremt. Speciális és Magyarországon innovatívnak számító eszközként az is szóba jöhet, hogy az önkormányzatok a telekkel, felújítandó társasházzal társvállalkozóként lépjenek be egy-egy fejlesztésbe. 


Szakítunk az elmúlt harminc év vagyongazdálkodásával: célunk az önkormányzati ingatlanvagyon folyamatos növelése.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hírlevél feliratkozás