Centrum megállapodásAz önkormányzati választás legfontosabb és legszimbolikusabb küzdelme Budapesten zajlik.
Ez lehet a próbája annak a centrumpolitikának, amely Budapesten a legnagyobb eséllyel hívja ki a nemzeti együttműködés rendszerét, és amely a következő országgyűlési képviselő-választáson győzelemre vezetheti az ellenzéket.

A Fideszt kifejezetten a centrumból lehet és csakis a centrumból érdemes leváltani. Orbán Viktor rendszerét olyan politikai erőnek kell kihívnia, amely kérlelhetetlenül elkötelezett a nemzet sorskérdései, a jogállam, a demokrácia és az emberi méltóság iránt, amely nyitott a konzervatív, a liberális és a baloldali értékekre, de amely egyaránt elutasítja azok szélsőségeit. A centrum kívül áll a nemzeti együttműködés rendszerén és a balliberális kurzuson, amely okozta azt.

A centrum nem a két polgárháborús szekértábor között, hanem azok fölött képződik. Tagjai le akarják váltani a lejárt szavatosságú huszadik századi dilemmákat, és készek korszerű válaszokat adni a környezetvédelmi, szociális és gazdasági kihívásokra. A centrum tagjai elutasítják a korrupciót, szolidáris, humánus és közösen cselekvő Magyarországban hisznek, melyet nem droidok és nem szolgák laknak, hanem kultúremberek, hazafiak,  öntudatos polgárok.
A centrum ajánlata: zöld, emberi léptékű és korrupciómentes Budapest.

A nyilatkozat aláírói a jövőben minden Budapestet érintő kérdésben közösen tárgyalnak, együtt lépnek fel, és teljes konszenzussal hoznak döntéseket


I. CÉLOK ÉS ALAPVETÉSEK

1. A Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika (továbbiakban együttesen: Pártok), valamint Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt (továbbiakban: Jelölt, együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen megállapodást kötnek, amelynek célja, hogy közösen dolgozzanak egy új és hiteles politikai pólus megteremtéséért, valamint egy szabadabb, igazságosabb és élhetőbb Budapestért.

2. E hosszú távú politikai cél első lépéseként Felek úgy döntenek, hogy a 2019. évi budapesti önkormányzati választások során:
a) politikai tevékenységüket összehangolják,
b) helyi önkormányzati- és polgármester-jelöltjeik kiválasztása során Felek egymás közt teljes koordinációt akarnak, és Pártok a tárgyalások megfelelő szakaszában ezt vezető testületeik elé terjesztik.
c) főpolgármesternek Puzsér Róbert független jelöltet támogatják.
d) közösen tárgyalnak egy Budapest-minimumról, és minden ezzel kapcsolatos ügyben együtt hoznak döntést. Felek jövőbeni együttműködésének alapja a kölcsönös bizalom, a jó szándék feltételezése és gyakorlása egymás irányába, valamint konstruktivitás minden felmerülő vitás kérdésben.

3. Felek jövőbeni együttműködésének alapja a kölcsönös bizalom, a jó szándék feltételezése és gyakorlása egymás irányába, valamint konstruktivitás minden felmerülő vitás kérdésben.

II. FELEK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA, A TÁMOGATÁS ELVI ÉS POLITIKAI FELTÉTELEK

1. Pártok nem indítanak saját főpolgármester-jelöltet, minden e célra rendelkezésükre álló erőforrást Jelölt kampányának támogatására fordítják.

2. Pártok ennek megfelelően elvárják, hogy Jelölt tegyen meg mindent a választási győzelem érdekében, és Pártok kampánycsapatát tekintse saját stábjával egyenértékűnek.

3. Az egyes budapesti kerületek kampányában és egyeztetésein Felek egymást támogatva és segítve, egymással szövetségben vesznek részt.

4. Pártok olyan jelölteket állítanak, akik egyetértenek a Sétáló Budapest koncepciójával, a Jelölttel maximális együttműködésre törekszenek, győzelme esetén pedig a Közgyűlésben támogatni fogják a közös program megvalósítását.

5. Felek magától értetődőnek tekintik, hogy a kampány során tartózkodnak olyan kijelentésektől, amelyek a másikat rossz színben tüntetik fel a nyilvánosság előtt.

6. Pártok tiszteletben tartják Jelölt politikai függetlenségét és az önálló megszólalás jogát abban az esetben is, ha az nem feltétlen egyezik Pártok hivatalos álláspontjával. Elvárják ugyanakkor, hogy Jelölt ne tegyen olyan nyilatkozatot, amely élesen szembemegy Pártok alapvető értékeivel, politikai céljaival. Megosztó és várhatóan heves társadalmi reakciókat kiváltó ügyek esetén Felek törekednek ez előzetes egyeztetésre, vagy ha erre nincs lehetőség, az utókommunikáció összehangolására.

7. Felek a lehető legrövidebb időn belül megosztják egymással a tudomásukra jutott összes olyan információt, amely a közös kampány során releváns lehet.

8. Pártok aktívan részt vesznek Jelölt választási programjának megalkotásában, amelynek során:
a) saját javaslatokkal állnak elő,
b) kérhetik a saját programukkal összeegyeztethetetlen pontok elhagyását, módosítását,
c) általánosságban konstruktívan állnak egymás elképzeléseihez, és keresik a konszenzust egymással.

9. Felek rögzítik, hogy Tarlós István leváltására akkor van a legnagyobb esély, ha a regnáló főpolgármesterrel szemben egy olyan kihívó áll fel, akit az összes jelentős ellenzéki párt támogat. E célt szem előtt tartva:
a) Felek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy Jelölt – korábban megfogalmazott feltételei megvalósulása esetén – az előválasztási eljárásban részt vegyen, azt megnyerje.
b) Pártok mindent megtesznek azért, hogy Jelölt előválasztási kampánya sikeres legyen.
c) Pártok részt vesznek az előválasztás második fordulója feltételeinek véglegesítésében, valamint a megvalósítás részleteinek kidolgozásában.

10. Választási győzelem esetén:
a) Felek alapvetésnek tekintik Budapest felelős gazdálkodását, céljuk a korábbi privatizációs hullámmal szemben a fővárosi önkormányzat vagyonának növelése.
b) Városvezetői munkájukat e megállapodás szellemében, összehangoltan végzik.

III. KAMPÁNYFELADATOK ÖSSZEHANGOLÁSA, GAZDASÁGI IRÁNYELVEK

1. Pártok elvárják, hogy Jelölt lehetőségéhez mérten minél több kampányrendezvényen részt vegyen, illetve kommunikációs hátterével segítse Pártok megjelenését.

2. Pártok minden rendelkezésükre álló erőforrással segítik Jelölt kampányát, ide értve az ajánlások összegyűjtését, standolásokat, helyi rendezvényeket, kommunikációs tartalmak eljuttatását, választói megkeresések, vélemények becsatornázását; valamint minden olyan kampánytevékenységet, amely növeli Jelölt győzelmi esélyeit.

3. A kampánytevékenységek koordinálására Felek paritásos alapon közös kampánystábot hoznak létre.

4. A kampány során felmerülő költségeket Pártok csak előre egyeztetett módon, projektszerűen vállalnak át, illetve térítenek meg Jelölt számára.

5. A kiadásoknak és bevételeknek Felek számára átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lenniük.

6. Mivel Pártok az Állami Számvevőszék bírságai miatt komoly likviditási problémákkal küszködnek, Pártok előnyben részesítik a pénzt helyettesítő erőforrásokat, úgy mint tagjaik és önkénteseik fizikai, szellemi munkáját, kampányt segítő eszközöket, kommunikációs csatornákat, stb.

7. Jelölt mindent megtesz annak érdekében, hogy a kampányba Pártoktól független támogatókat, saját forrást gyűjtsön, melyeknek Pártok támogatásához hasonlóan átláthatónak és nyomon követhetőnek kell lenniük.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek vállalják, hogy jelen megállapodás tartalmát 2019. június 30-ig szükség esetén felülvizsgálják.

2. Felek nem zárják ki a lehetőségét annak, hogy a jövőben újabb pártok vagy egyesületek jelezzék csatlakozási szándékukat Jelölt támogatása érdekében.

3. A csatlakozás feltételeit e megállapodás kiegészítésével, illetve módosításával írásban kell rögzíteni, amely elfogadását követően jelen megállapodás elidegeníthetetlen részévé válik. A csatlakozáshoz Feleknek egyhangú döntéssel hozzá kell járulniuk.

Budapest, 2019. március 14.

Puzsér Róbert,
független főpolgármester-jelölt

Demeter Márta,
az LMP társelnöke

Sneider Tamás,
a Jobbik elnöke

Keresztes László Lóránt,
az LMP társelnöke

Gyöngyösi Márton,
a Jobbik elnökhelyettese

Moldován László,
az LMP budapesti elnöke

Bencsik János,
a Jobbik budapesti elnökeFELVÉTEL A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL:

Hírlevél feliratkozás